Van Niekerk Cieremans advocaten

Tjitske L. Cieremans

Advocaat

Tjitske Cieremans behandelt binnen het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht veelal zaken van beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid, contractuele aanspraken en personenschades, ingeleid door productaansprakelijkheid of (arbeids)ongevallen en beroepsziekten. Zij assisteert verzekeraars en bedrijven bij afhandeling van claims, polisdisputen en regreszaken en procedeert daarvoor bij de gewone rechter, tuchtcolleges, arbitrage instituten en alternatieve geschillenbeslechters. Verder is Tjitske gespecialiseerd in markttoezicht en ordening voor het verzekerings- en tussenpersonenbedrijf. Zij adviseert op dit terrein vaak buitenlandse verzekeraars en makelaars.

Tjitske studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden Arabische taal- en letterkunde en Nederlands recht en werkt sinds 1991 als advocaat. Zij begon bij NautaDutilh. In 2001 werd zij daar partner. Van 2004 tot 2007 zat zij in het bestuur van NautaDutilh. Tjitske is lid van de Commissie Disciplinaire Rechtspraak van de Orde van Advocaten. Bovendien is zij lid van enkele verzekerings- en juridische gezelschappen.

Naast haar werk in de praktijk, bekleedt Tjitske nevenfuncties buiten kantoor, waaronder de Raad van Toezicht van Stichting Kinderpostzegels Nederland, bestuur van de Stichting Bevordering van Volkskracht en gelieerde stichtingen, bestuur van Arboretum Trompenburg en is zij sinds 2004 bestuursvoorzitter van het ondernemingspensioenfonds van NautaDutilh. Zij had eerder zitting in onder meer de Raad van Toezicht van de Rotterdamse Orde van Advocaten en de Economic Development Board of Rotterdam.